Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

20.6.2018 07:20

Aktuální výška:

105 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

20.6.2018 07:15

Aktuální výška:

38 cm

20.6.2018 07:20

Aktuální výška:

4 cm

20.6.2018 07:00

Aktuální výška:

20 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brodnormální
Plavynormální
Dolní Sytovánormální
Jablonec nad Jizerounormální
Soušnormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

 

Kotlíkové dotace

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Územní plán (dále ÚP)


Tvorba nového územního plánu

Dokumentace k vydání Územního plánu Malá Skála

Vydání územního plánu Malá Skála bude na programu zastupitelstva obce v úterý 12. června 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Skála. Územní plán nabude účinnosti 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, oznamující jeho vydání. 

Do té doby je platný a závazný stávající ÚPSÚ Malá Skála.

 

Textová část:

Územní plán Malá Skála

Odůvodnění Územního plánu Malá Skála

 

Výkresy:

Výkres základního členění území:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Hlavní výkres:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Koordinační výkres:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládasných záborů půdního fondu:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Opatření obecné povahy - Vydání Územního plánu Malá Skála

 

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Malá Skála s odborným výkladem zpracovatele se uskutečnilo ve středu 31. ledna 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Skála a týkalo se pouze těch části řešení, které byly změněny oproti předchozí fázi, tj. návrhu pro veřejné projednání.

Připomínky a námitky šlo podávat písemně do 7.2.2018 na Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov na těchto formulářích:

Formulář pro podání připomínky

Formluář pro podání námitky

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

Textová část

Textová část - Odůvodnění

Výkres základního členění území:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Hlavní výkres:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Koordinační výkres:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu:

Mukařov

Sněhov

Malá Skála

Celek


V červenci 2015 byla dokončena dohodovací řízení obce Malá Skála a dotčených orgánů. Na základě stanovisek dotčených orgánů k návrhu a na základě následných dohodovacích jednání k jednotlivým lokalitám pořizovatel (MÚ Turnov - odbor rozvoje města) 1.9.2015 předal zpracovateli (Ing. arch. Šárce Jaklové) pokyny na úpravu návrhu. Upravený návrh pořizovatel obdržel 1.6.2016, následně požádal Krajský úřad Libereckého kraje o potvrzení o odstranění nedostatků podle § 50 odst. 8 stavebního zákona (potvrzení souladu upravené dokumentace s Politikou územního rozvoje České republiky). Krajský úřad potvrdil odstranění nedostatků 14.06.2016 - Návrh Územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky i se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Malá Skála se bude konat ve středu 17. srpna 2016 od 17:00 hodin v malém sále sokolovny, Vranové I. díl č. p. 100, Malá Skála.

V rámci projednání lze uplatnit připomínky ( doc formulář) a námitky (docformulář) do 24.08.2016 písemně na Městský úřad Turnov - odbor rozvoje města.  Projednaný a upravený územní plán vydá zastupitelstvo obce. Ve veřejném zájmu z důvodu získání dotací je snahou vydání územního plánu nejpozději do konce listopadu 2016. Do doby vydání a nabytí účinnosti nového Územního plánu Malá Skála je platný a závazný stávající ÚPSÚ Malá Skála.

Návrh Územního plánu Malá Skála - pro veřejné projednání, které se bude konat 17.08.2016

Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Územního plánu Malá Skála

Návrh opatření obecné povahy

Textová část

Textová část - Odůvodnění

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres veřejné infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

 

Seznam a zákres podaných připomínek k návrhu ÚP

Možnost podání připomínek k návrhu ÚP

Do 20. listopadu 2013 může každý podat připomínku k návrhu územního plánu Malá Skála, a to písemnou formou na Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Návrh územního plánu i formulář k podání připomínky jsou k dispozici níže.

Formulář k podání připomínky k návrhu územního plánu Malá Skála

Návrh územního plánu Malá Skála

TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST

Návrh zadání územního plánu Malá Skála

Návrh na pořízení Územního plánu Malá Skála schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 3/2010 ze dne 26.08.2010.

Zadání  Územního  plánu  Malá  Skála  schválilo zastupitelstvo obce usnesením číslo 12-11-29/ZO/208 ze dne 29.11.2012.

Vybraný zpracovatel (Jaklová & Jakl Architects - architektonická kancelář) vyhotovil návrh Územního plánu Malá Skála.

Společné jednání o návrhu Územního plánu Malá Skála se konalo 10.11.2013.

Zákres podaných žádostí na změny ÚP

Změna č. 2 a 3 Územního plánu sídelního útvaru Malá Skála

 

 

 

 

Změna č. 3/2 Územního plánu sídelního útvaru Malá Skála