Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální stavy toků

18.6.2019 07:20

Aktuální výška:

112 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

18.6.2019 07:15

Aktuální výška:

45 cm

18.6.2019 07:10

Aktuální výška:

14 cm

18.6.2019 07:15

Aktuální výška:

21 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brodnormální
Plavynormální
Dolní Sytovánormální
Jablonec nad Jizerounormální
Soušnormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

 

Kotlíkové dotace

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Obsah

Máte zaplacené místní poplatky? Je za 5 minut 12!

Typ: ostatní
Termín splatnosti místních poplatků za odpady (alespoň 1. část) a psy vyprší 30. dubna 2019.
Přinášíme přehled místních poplatků, sazby, splatnost a způsob platby.

Poplatek za komunální odpad: Podrobnosti v OZV 2/2016

Poplatník: Fyzická osoba:

 • která má v obci trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen pobyt po dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Vznik poplatkové povinnosti:   

Dnem přihlášení k trvalému pobytu nebo dnem nabytí vlastnického práva k nemovitosti určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Zánik poplatkové povinnosti:

Dnem odhlášení k trvalému pobytu nebo k pobytu cizinců na území ČR podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR, dnem převodu vlastnického práva k nemovitosti určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Ohlašovací povinnost:

Do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlašovací povinnost má i osoba od poplatku osvobozená. Každá změna ohlašovacích údajů musí být oznámena do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku:       

530,- Kč za osobu.

Splatnost poplatku: 

Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku (lze uhradit jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození:              

 • Poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Malá Skála,
 • cizinci, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 9 dnů,

Způsob platby:         

V hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, případně převodem na účet 963250379/0800 – předem je nutné telefonicky zjistit variabilní symbol (pro platby v následujícím období zůstává stejný).

 

Poplatek ze psů: Podrobnosti v OZV 5/2010OZV 2/2011

Poplatník:

Poplatek ze psů starších 3 měsíců plstí držitel psa - fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Malá Skála.

Vznik poplatkové povinnosti:

V den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zánik poplatkové povinnosti:

Den, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (úhyn, ztráta, darování nebo jeho prodej). Platí se za i započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost:

Do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost má i osoba od poplatku osvobozená. Každá změna ohlašovacích údajů musí být oznámena do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku:       

150,- Kč za prvního psa.

400,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

100,- Kč poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo      sirotčího důchodu.

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa poživatele invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu.

Splatnost poplatku: 

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození:              

 • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Způsob platby:         

V hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, případně převodem na účet 963250379/0800 – předem je nutné telefonicky zjistit variabilní symbol (pro platby v následujícím období zůstává stejný).


Vytvořeno: 3. 5. 2016
Poslední aktualizace: 4. 4. 2019 21:28
Autor: Michal Rezler