Malá Skála
obecMalá Skála

Děkujeme za dodržování zákazu stání ve středu obce (mimo značená parkoviště). Kontroluje policie.

Máte zaplacené místní poplatky? Je za 5 minut 12!

Máte zaplacené místní poplatky? Je za 5 minut 12!

Termín splatnosti místních poplatků za odpady (alespoň 1. část) a celé částky za psy vypršel 30. dubna 2020. Doplatek 2. části vyprší 30. září 2020. Včas nezaplacený poplatek může být navýšen až na trojnásobek.
Přinášíme přehled místních poplatků, sazby, splatnost a způsob platby.

Poplatek za komunální odpad: Podrobnosti v OZV 2/2016

Poplatník: Fyzická osoba:

 • která má v obci trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen pobyt po dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Vznik poplatkové povinnosti:   

Dnem přihlášení k trvalému pobytu nebo dnem nabytí vlastnického práva k nemovitosti určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Zánik poplatkové povinnosti:

Dnem odhlášení k trvalému pobytu nebo k pobytu cizinců na území ČR podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR, dnem převodu vlastnického práva k nemovitosti určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Ohlašovací povinnost:

Do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlašovací povinnost má i osoba od poplatku osvobozená. Každá změna ohlašovacích údajů musí být oznámena do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku:       

530,- Kč za osobu.

Splatnost poplatku: 

Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku (lze uhradit jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku). Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození:              

 • Poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Malá Skála,
 • cizinci, kteří mají povolený trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 9 dnů,

Způsob platby:         

V hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, případně převodem na účet 963250379/0800 – předem je nutné telefonicky zjistit variabilní symbol (pro platby v následujícím období zůstává stejný).

 

Poplatek ze psů: Podrobnosti v OZV 2/2019

Poplatník:

Poplatek ze psů starších 3 měsíců platí držitel psa - osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR.

Vznik poplatkové povinnosti:

V den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zánik poplatkové povinnosti:

Den, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (úhyn, ztráta, darování nebo jeho prodej). Platí se za i započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost:

Do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost má i osoba od poplatku osvobozená. Každá změna ohlašovacích údajů musí být oznámena do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku:       

150,- Kč za prvního psa.

400,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

100,- Kč za 1 psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

300,- Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

Splatnost poplatku: 

Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození:              

 • osoba nevidomá,
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
 • osoba, která je držitelem průkazuZTP nebo ZTP/P,
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Způsob platby:         

V hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, případně převodem na účet 963250379/0800 – předem je nutné telefonicky zjistit variabilní symbol (pro platby v následujícím období zůstává stejný).

Datum vložení: 14. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2020 14:37
Autor: Michal Rezler

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Berta

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3
5
5
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
5
12
4
13
6
14
4
15
4
16
5
17
5
18
5
19
7
20
5
21
4
22
6
23
4
24
6
25
4
26
5
27
4
28
3
29
3
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Najdete nás také zde

facebook

Aktuální stavy toků

23.9.2020 19:10

Aktuální výška:

100 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

23.9.2020 18:45

Aktuální výška:

29 cm

23.9.2020 18:50

Aktuální výška:

2 cm

23.9.2020 18:00

Aktuální výška:

20 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brodsucho
Plavynormální
Dolní Sytovásucho
Jablonec nad Jizerounormální
Soušnormální

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 359
TÝDEN: 1285
CELKEM: 1309043

Po zadání Vaší e-mailové adresy budete dostávat novinky na e-mail.

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Informace z  webu na svých telefonech. Mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

23.9.2020 19:12

Aktuální teplota:

18,8 °C