Malá Skála
obecMalá Skála

K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.

Pozvánka na úvodní jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sněhov

logo

Úvodní jednání se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021 od 17.00 hodin v sále sokolovny na Malé Skále, Vranové 1. díl čp. 100, 468 22 Malá Skála.

Prezentace účastníků začíná v 16. 30 hodin. Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a přípdné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách. Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena. Pozemky se prostorově a funkčně upravují, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost. Výsledky pozemkových úprav budou zavedeny do katastru nemovitostí a slouží jako nezbytný podklad pro územní plánování. 

Cílem pozemkových úprav je zejména vytvoření podmínek racionálnímu hospodaření na pozemcích a též zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Účastníci řízení o pozemkových úpravách jsou vlastníci pozemků, zahrnutých do pozemkových úprav a další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou být dotčena (věcným břemenem) a obec (i sousední, pokud přistoupí jako účastník řízení).

Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém území (obvodu) bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Z obvodu pozemkových úprav jsou vyjmuty pouze pozemky, které jsou v intravilánu obce (zastavěná část). Přesný obvod území dotčeného pozemkovými úpravami stanoví pobočka na základě výsledků průzkumných a projekčních prací a místního šetření.

S ohledem na to, že komplexní pozemkové úpravy jsou záležitostí nákladnou (řádově několik milionů Kč), bylo nutno vybrat projektanta návrhu pozemkových úprav v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V této soutěži zvítězilo sdružení firem Společnost SELLA + EKOMONITOR Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov. V lednu 2021 pak pobočka uzavřela smlouvu o dílo na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy včetně geodetických prací a vyhotovení digitální katastrální mapy.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení o pozemkových úpravách je svoláno úvodní jednání, jehož cílem je seznámení přítomných s: 

  • účelem pozemkových úprav,
  • formou pozemkových úprav (komplexní pozemkové úpravy),
  • předpokládaným obvodem pozemkových úprav,
  • postupem při stanovení nároků vlastníků (§ 8 zákona), oceňování pozemků pro účely pozemkové úpravy,
  • určením místa, odkud se bude měřit vzdálenost pozemků a volba sboru zástupců vlastníků.

Sbor spolupracuje při zpracovávání návrhu pozemkových úprav, posuzuje jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k podaným připomínkám, odsouhlasuje návrh pozemkových úprav, spolupracuje při realizaci pozemkových úprav a jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. Nevoleným členem sboru je ze zákona vždy zástupce pozemkového úřadu a zástupce obce. Počet členů sboru musí být v rozsahu 5 – 15 členů.

V průběhu řízení o komplexních pozemkových úpravách se budou za účelem místního šetření, měřických prací apod. po celém katastrálním území pohybovat pověření pracovníci těchto firem:

  1. SPÚ, KPÚ Libereckého kraje, Pobočka Liberec
  2. Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát s.r.o. + Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE - KoPÚ Sněhov
  3. Katastrální úřad pro Liberecký kraj, KP Jablonec nad Nisou

Žádáme v této souvislosti vlastníky nemovitostí, aby pověřeným pracovníkům těchto subjektů umožnili vstup na pozemky.

PozvánkaMapka​​​​​​​

Datum vložení: 30. 10. 2021 23:01
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2021 23:50
Autor: Michal Rezler

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Vít

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
7
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
6
8
6
9
5
10
4
11
4
12
5
13
5
14
5
15
9
16
6
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
5
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4

Najdete nás také zde

facebook

Aktuální stavy toků

15.6.2024 20:50

Aktuální výška:

103 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

15.6.2024 20:45

Aktuální výška:

32 cm

15.6.2024 20:30

Aktuální výška:

5 cm

15.6.2024 21:10

Aktuální výška:

12 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brod normální
Plavy normální
Dolní Sytová sucho
Jablonec nad Jizerou normální
Souš sucho

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:385
TÝDEN:3176
CELKEM:1905149

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

15.6.2024 21:06

Aktuální teplota:

18.0 °C