Malá Skála
obecMalá Skála

K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála

logo

Páté zasedání v letošním roce se uskuteční v úterý 30. května 2023 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Skála.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 3. Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2022 
  1. Návrh závěrečného účtu za rok 2022
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
 4. Účetní závěrka obce Malá Skála za rok 2022 
  1. Rozvaha k 31.12.2022
  2. VÝKAZ FIN 2 - 12 M K 31.12.2022
  3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
  4. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009
 5. Účetní závěrka Základní a mateř. školy Malá Skála, p.o. za rok 2022 
  1. Výroční zpráva ZŠ a MŠ za rok 2022
  2. Rozvaha ZŠ a MŠ k 31.12.2022
  3. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2022
  4. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 ZŠ a MŠ
  5. Protokol o provedené vejnosprávní kontrole ZŠ a MŠ za rok 2022
  6. Žádost o převod přebytku hosp. za rok 2022 do rezervního fondu
 6. Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2022 
  1. Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2022
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
 7. Majetkové a finanční záležitosti
  1. Žádost o převedení dotace z Tělovýchovné jednoty Sokol Malá Skála z.s. na Tělocvičnou jednotu Sokol Malá Skála
  2. Žádost o individuální dotaci - Tělocvičná jednota Sokol Mukařov
  3. Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
  4. Žádost o individuální dotaci - Klub přátel železnic Českého ráje, z.s.
  5. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. dubna 2016 ve znění dodatku č. 1 z 1. 3. 2022 (areál "Maternovsko")
  6. Žádost o odkup části pozemku p.č. 61 v k.ú. Sněhov
   1. Původní žádost o odkup části pozemku
   2. Nová plocha k odkupu části pozemku
   3. Souhlas osadního výboru Bobov s odkupem části pozemku
 8. Vodovod, kanalizace – informace
 9. Veseta – informace
  1. Zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
 10. Stav projektů – informace
  1. III. etapa sanace - řešení havarijních poruch na hradě Vranov
   1. Dílčí zpráva z monitoringu skalního masivu
   2. Dodatek č. 2 k SOD č. 005/BH/2022 z 2. 7. 2022
  2.  IV etapa sanace severní stěny
   1. Současný stav severní stěny hradu Vranov
   2. SOD č. 004/BH/2023 "Stabilizace skalního hradu Vranov - IV. etapa, sanace severní stěny
   3. Příloha č. 1 k SOD č. 004/BH/2023
  3. Rekonstrukce rozvaděče veřejného osvětlení v Bobově
   1. Cenové nabídky na rekonstrukci rozvaděče VO v Bobově
   2. Ukázka realizace pro cenovou nabídku č. 23/040
   3. Cenová nabídka č. 23/040
 11. Dopravní situace v obci
  1. Dopravní značení Žlutá plovárna - Petice občanů a vlastníků
 12. Rozpočtová opatření č. 5
 13. Různé – diskuse
  1. Projednání stanoviska pořizovatele k podanému návrhu na změnu Územního plánu Malá Skála
  2. Zápisy z jední Šárky Bredlerové
   1. Žlutá plovárna - provozovatel SUNDISK s.r.o.
   2. Boučkův statek - provozovatel BOBOVO s.r.o.
   3. Seznam potřebných akcí na Boučkově statku

 

Přílohy

1_Návrh - Návrh závěrečného účtu_Malá_Skála 2022.pdf

1_Návrh - Návrh závěrečného účtu_Malá_Skála 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 529,16 kB

6_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodsaření obce_2022.pdf

6_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodsaření obce_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 846,12 kB

2_Rozvaha_2022.PDF

2_Rozvaha_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,42 kB

4_Výkaz FIN212 rok 2022.PDF

4_Výkaz FIN212 rok 2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 566,86 kB

3_Výkaz zisku a ztráty_2022.PDF

3_Výkaz zisku a ztráty_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,28 kB

5_Příloha č. 5_2022.PDF

5_Příloha č. 5_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB

7_Výroční zpráva ZŠ_2022.pdf

7_Výroční zpráva ZŠ_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,67 kB

8_ZŠ-Rozvaha_2022.PDF

8_ZŠ-Rozvaha_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,92 kB

9_ZŠ-Výkaz zisku a ztráty_2022.PDF

9_ZŠ-Výkaz zisku a ztráty_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,32 kB

10_ZŠ-Příloha_2022.PDF

10_ZŠ-Příloha_2022.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,04 kB

11_ZŠ-Protokol o kontrole_2022.pdf

11_ZŠ-Protokol o kontrole_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB

schválený Závěrečný účet_2022.pdf

schválený Závěrečný účet_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 522,7 kB

přezkum hospodaření_2022.pdf

přezkum hospodaření_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

23-727_Žádost o převedení dotace na TcJ Sokol Malá Skála.pdf

23-727_Žádost o převedení dotace na TcJ Sokol Malá Skála.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,09 kB

23-766_Žádost TcJ Sokol Mukařov_a.pdf

23-766_Žádost TcJ Sokol Mukařov_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 888,72 kB

23-853_Žádost_ID_TJ Sokol Mukařov_a.pdf

23-853_Žádost_ID_TJ Sokol Mukařov_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 852,08 kB

23-749_Oznámení_Veseta_Zahájení řízení o prodlouž.platn.ÚR.pdf

23-749_Oznámení_Veseta_Zahájení řízení o prodlouž.platn.ÚR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,11 kB

23-770_18_vyhodnocení - p.p.č. 1257-12 k.ú. Sněhov_a.pdf

23-770_18_vyhodnocení - p.p.č. 1257-12 k.ú. Sněhov_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,28 MB

Petice_a.pdf

Petice_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 335,21 kB

23-847_Žádost o převod zůstatku hospodaření do rezervního fondu_a.pdf

23-847_Žádost o převod zůstatku hospodaření do rezervního fondu_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 188,4 kB

23-855_Žádost_ID_KPŽ ČR_a.pdf

23-855_Žádost_ID_KPŽ ČR_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 334,25 kB

Pantheon_2023_zpráva_a.pdf

Pantheon_2023_zpráva_a.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,94 MB

Dodatek č 2 , Malá Skála.pdf

Dodatek č 2 , Malá Skála.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,91 kB

Cenové nabídky - Rozvaděč_VO_Bobov.pdf

Cenové nabídky - Rozvaděč_VO_Bobov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 315,92 kB

Cenová nabídka č. 23-040 - Rozvaděč_VO_Bobov.pdf

Cenová nabídka č. 23-040 - Rozvaděč_VO_Bobov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 781,35 kB

Ukázka realizace pro SML 2023.pdf

Ukázka realizace pro SML 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 639,6 kB

Malá SKALA 2023 - NÁJ. MATERNOVSKO DODATEK 2.pdf

Malá SKALA 2023 - NÁJ. MATERNOVSKO DODATEK 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,22 kB

Současný stav severní stěny hradu vranov.jpg

Současný stav severní stěny hradu vranov.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 13,87 MB

SoD 0042023 Malá skála.pdf

SoD 0042023 Malá skála.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 528,63 kB

SoD 0042023 Příloha č. 1 IV. etapa Malá skála.pdf

SoD 0042023 Příloha č. 1 IV. etapa Malá skála.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,46 kB

Zápis ze schůzky-Šárka Bredlerová - Mgr. Martin Bauer.pdf

Zápis ze schůzky-Šárka Bredlerová - Mgr. Martin Bauer.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,76 kB

Zápis ze schůzky-Šárka Bredlerová - Mikuláš Vondra.pdf

Zápis ze schůzky-Šárka Bredlerová - Mikuláš Vondra.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 128,96 kB

Seznam potřebných akcí v BS.pdf

Seznam potřebných akcí v BS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,27 kB

Nová plocha k odkupu části pozemku.pdf

Nová plocha k odkupu části pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 558,51 kB

Souhlas osadního výboru Bobov s odkupem části pozemku.pdf

Souhlas osadního výboru Bobov s odkupem části pozemku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,54 MB

23-522_Žádost Švandovi (původní).pdf

23-522_Žádost Švandovi (původní).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,14 kB
Datum vložení: 24. 5. 2023 0:09
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2023 0:14
Autor: Michal Rezler

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Monika

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
3
1
2
2
2
3
2
4
3
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
3
18
6
19
5
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
6
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
5
2
4

Najdete nás také zde

facebook

Aktuální stavy toků

21.5.2024 05:20

Aktuální výška:

109 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

21.5.2024 05:15

Aktuální výška:

41 cm

21.5.2024 05:10

Aktuální výška:

8 cm

21.5.2024 05:00

Aktuální výška:

12 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brod normální
Plavy normální
Dolní Sytová normální
Jablonec nad Jizerou normální
Souš sucho

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:82
TÝDEN:582
CELKEM:1890844

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

21.5.2024 05:05

Aktuální teplota:

10.8 °C